Barnie’s Investment Fund ‘BIFTA’


Het investeringsfonds van barnie productions, ‘BIFTA’, investeert in aandelen en ETF’s. Dividend wordt geherinvesteerd. Er wordt maandelijks gebalanceerd, waarbij de inleg gespreid wordt over 8 sectoren. Ook wordt er voor het beperken van de risico’s belegd in ETF’s.

Het fonds is begonnen op 26 oktober 2020. Eén aandeel BIFTA koste toen €1.00. Het koersverloop van het afgelopen jaar is in de grafiek hierboven te zien. Het rendement per jaar is in onderstaande tabel terug te vinden:

jaar 1: 17,17%
jaar 2: -10,52%
jaar 3 (tot 8 september 2023): -3,09%

Ook mee-investeren met BIFTA? Koop dan aandelen! Er wordt op het moment van aankoop altijd gerekend met de actuele koers – die zal altijd afwijken van wat er hier vermeld is, en resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Er zijn ook altijd aan/verkoop-kosten, 5 euro. Dus dan weet je dat.